September 20, 2014

News

People’s Climate March Demands – System Change Not Climate Change!!

  • September 19, 2014

Campaign for Climate Justice Nepal (CCJN), as the Nepal arm of the Global Campaign to Demand Climate Justice (GCDCJ) has organised the ...

RRN in Media

दाङमा आरआरएनको रू. ४ करोड लगानी

  • March 31, 2014

उदय बीसी चैत १६, दाङ । नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन)ले दाङमा मात्र रू. ४ करोड २८ लाख ५८ हजार लगानी गरेको छ । संस्थाले समुदायमा सहयोग ...