August 29, 2014

News

Mega Event on International Youth Day 2014 Celebrated

  • August 17, 2014

The International Youth Day 2014 was celebrated with the theme of “Youth and Mental Health: Mental Health Matters” in Kathmandu from ...

RRN in Media

दाङमा आरआरएनको रू. ४ करोड लगानी

  • March 31, 2014

उदय बीसी चैत १६, दाङ । नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन)ले दाङमा मात्र रू. ४ करोड २८ लाख ५८ हजार लगानी गरेको छ । संस्थाले समुदायमा सहयोग ...

Announcements

हार्डवेयर आपूर्ति गर्न सिलबन्दी कोटेशन आह्वान

  • July 3, 2014

आपूर्ति अबधि: सन् २०१४ जुलाई देखि डिसेम्बर सम्म अनुमानित खरीदः रु. १ करोड यस नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) द्वारा बिभिन्न दातृ ...